Moluka na bala-bala Huilerie

Tous les articles

Moluka na bala-bala Huilerie

Huilerie1

Moluka

Lelo, tozwami bongo na balabala ya huilerie na kati mboka mokonzi engumba KINSHASA.

Yango nde ekaboli ntaka ya Lingwala na ya ntaka ya Kinshasa.

Ata ko moyi ezali makasi, tomoni na ngambo moko bamama bateki nkoni mpe makala. Bazali na liboso ya wenze oyo babengi Wenze ya baesume (marché des serviettes).

Na ngambo mosusu tokomona bawewa (conducteurs des taxis motos) na bakumbi mituka bazali kosala mosala.


Olobi nini?