Ebamba, Kinshasa makambo

Toutes les publications
Ebamba cover web

Ebamba, Kinshasa makambo
Roman en lingala

Na kati ya buku yango, lisolo ya kafukafu ya elenge mobali na kombo Ebamba. Babolingo na ye, bisengo na ye, bapasi na ye, nyonso wana ezali kolekana na Kinshasa Makambo, mboka ya bana na bana, mboka oyo, esengami na moto nyonso na mokili, liboso ya ye kokufa, esengeli amona Kinshasa ata mbala moko. Oyo ekoya lobi, toyebi te ! Buku yango ebandi boye :

…bakisa: saki misato ya loso, minei ya madesu, nzungu ya ma’famille, simisi ya maboko milai ya sika na kati ya sashe, kravati ya motane po na papa, ekangeli kravati, mokaba, maneti, sapatu ya mama na babiju na ye: biloko ya matoi pe ezanga te! - Kasi… - Kasi, nini papa, hein? Eza nini? Kaka sikoyo olingi obanda kokakola…? - Te… kasi… - Te, kasi, nini? Olingi oloba nini? Nanu tolobi te ‘te esili… nanu kutu banoko ya mwana balobi te, mama na ye, bayaya na ye…


Auteur :
Illustrateur :
ISBN : 978-2-930369-71-6
Format : 14x21 - 92 pages
10.0 €