Fwa-ku-Mputu

Toutes les publications
Fwa ku mputu devant

Fwa-ku-Mputu
Roman en lingala

Fwa-ku-Mputu ezali lisolo ya mwana mobali moko azalaki kofanda na Kingasani. na kati penza, bipayi ya Quartier Mfumu Nketo.

Ebongo, lokola kelasi ekomaki tango nyonso kaka kosenga mbongo po ozwa, lokola pe kolia na ndako ekomaki ya bongo-bongo, kanda pe ya bolenge epayi, Kakato akataki kelasi pe akomaki koluka mbongo po akende na ye na Poto.

Akokoka kokende Poto yango? Poto ezali penza lola ndenge balobaka? na lisolo oyo nafungoli polele mwa makambo mike mike oyo, soki otimbeli yango, okokende liboso. ezali buku moko ezali kosekisa kasi ezali pe kotinda motangi amituna?


Auteur : Bienvenu Sene Mongaba
Illustrateur :
ISBN :
Format :
10.0 €