Bokobandela

Toutes les publications
Bokobandela devant

Bokobandela

Bokobandela Roman en lingala Na lisolo oyo Bokobandela, nazali kobeta lisolo ya tata moko azalaki kalaka ya leta. Ndenge nini eyaki kokoma ete bapotana ye na ministre na ye? Mama na sukuma, mbwa aswi mbwa na kati ya Kinshasa. Kimina azali kalaka ya leta.

Mpiaka likolo ya mpiaka. Mokolo mosusu, ngenge : ministre alaki ye na moninga ye. Bakokende Addis-Abebba na koyangana monene ezali kuna. Bakofutama na ndenge ekoki. Kimina na mwasi na ye bakani kozwa mabele epayi ya batéké mpo na kosala bilanga. Nzoka nde…

Lisolo oyo nakomaki yango po na kokanisa ndenge makambo ezalaki kolekana na tango Mobutu azongisaki likambo ya baparti politiki ebele. Tomonaki ndenge baparti yango ekemalamaki.


Auteur : Bienvenu Sene Mongaba
Illustrateur :
ISBN :
Format :
10.0 €