Buka lelo, Lia lelo

Toutes les publications
Buka lelo a

Buka lelo, Lia lelo

Buka lelo, lia lelo. Elenge mobali na kombo ya Fuala awutaki Beljiki. Azongaki na Kinshasa po na kosunga Tata na ye Koko Antoine. Kozonga azongaki Kinshasa, kowelana bokonzi oyo ezalaki koleka na ekolo Kongo etindaki ye amituna : Po na nini politiki ? Fuala azalaki kolinga kosala politiki. Tata na ye Koko Antoine azalaki kolakisa ye makambo oyo kelasi epesaki ye te. Buka lelo, lia lelo ezali oyo babengaka lisolo-lisapo.

Jean Claude NZUZI atanga kelasi ya mibeko na Boboongo ya Kinshasa (Universite de Kinshasa). Ayekolaka masolo ya politiki ya Kongo pe makambo etali makoki ya bato.

Acheter sur Amazon


Auteur : Jean Claude Nzuzi
Illustrateur :
ISBN :
Format :
10.0 €