Bakala te, Buku na Lingala Ebamba na anglé na A...

Tous les articles

Bakala te, Buku na Lingala Ebamba na anglé na Amerika

Ebamba3

Ebamba, Kinshasa Makambo ezali kokoba nzela na yango. Na sima ya koponama bo moko ya masolo ya malonga ya bilenge bakomi ya Afrika na mwango Africa 39, Ebimiselo Mabiki ezalaki na masolo na ebimiselo moko na Amerika epayi wapi bayokani ete Ebamba ekokoka kobima na anglé pe epanzana na Amerika pe na bikolo bipayi wapi anglé elobamaka.

Tanga na français

Buku ya Richard Ali ekomama na Lingala. Na kati ya buku yango, lisolo ya kafukafu ya elenge mobali na kombo Ebamba. Babolingo na ye, bisengo na ye, bapasi na ye, nyonso wana ezali kolekana na Kinshasa Makambo, mboka ya bana na bana, mboka oyo, esengami na moto nyonso na mokili, liboso ya ye kokufa, esengeli amona Kinshasa ata mbala moko. Oyo ekoya lobi, toyebi te !

Kolanda na maloba ya Bienvenu Sene Mongaba, mokambi ya Mabiki, ye alobi boye : « Kop oyo eza na mayi na yango, ya yango moko po : na libanda ya Kin, bakotanga lisolo oyo ekomamaki po na bana ya Kin, na munoko ya bana ya Kin, na mukanda oyo ezobetela bana ya Kin lisolo ya Kin. Richard Ali amifandisa penza bo mokomi ya masolo na Lingala. Akokende mosika.»

David Shook moyangeli Phoneme asakoli boye : « Big news, Phoneme Family! We've just signed the contract for Congolese wunderkind Richard Ali's Lingala-language novel Ebamba: Troublesome Kinshasa! GET PSYCHED! » elingi koloba : « Sango ya monene na libota Phoneme. Towuti kotia mokoloto po na Buku ya malonga ewuti Congo, Ebamba, Kinshasa Makambo. Eza danzé ! »


Olobi nini?