Aza na moto. MAKELA MU KONGO

Tous les articles

Aza na moto. MAKELA MU KONGO

Art 51 makela mu kongo et pepe felly manwaku2

Kala i ngangu,

Kala i tekiniki

Kala i mbangu

Yoka:

Tata moko akabwana

Na mwasi na ye

Makambo ya mokili.

Abokolaka bana na ye

Mibale

Ya mibali

Ye moko.

Na kartshé moko

Oyo mobulu

Ezalaka

Ya kosakana te.

Bayanké ya côté oyo

Na bayanké ya côté okuna

Bayokanaka te

Tuna batuna.

Na bana abota

Moko sembo

Moko azokisaka pota

Neti na nzembo

Ya liboso

Bizaleli

kitoko.

Afandaka

Na mwasi na ye

Malamu

Nketo malamu

Nketo kitoko

Ata pasi

Ata bisengo

Bolingo ya bosembo

Bakoki kolala

ata na litoko

Oyo ya mibale

Azalaka moko ya

Banoko-bitinda

ya yambo

Ya gurba

Moteki moshoro

Biloko ya moto

Nkolo masolo

Akoki

Kokata yo moto

Po na mosolo

Aza na moto

Aza na moto

Aza na moto

Tshalé

Aza na moto

Aza na moto

Aza na moto

Tshalé

Aza na moto

Ya mobulu

Akota boloko

Kulutu na ye na sima

Pasi makasi

Neti nzoloko

Awuti libanga

Akoma ndaku

Amona mutu,

Azozela ye libanda

Po afuta mpaku

Nyongo ya leki na ye.

Aboyi kosanza

Afini ye kingo

Abundani

Akima kokufa

Suka adayé

Sango ya liwa

Ya ndeko na ye

Na molili

Na butu

Alala te

Mpaka na ye

Na elili.

Kanda ya nyama

Mokomboso sima

Apasuka ata kopasuka

Abenda bilili

Mbula mitano

Sima abimi libulu

Alobi kaka

Atia mutu abara

Mukubwa na ye

Na libulu

Abengi mutu na ye

Bakola

Basala babor

Baza na minduki

Bipasola

Baza na babor

Alobi atshuba-tshuba

Gurba fara fara

Nde

Mokolo mbeli

Atoboki

Na mopanga na ye

Aza na moto

Aza na moto

Tshalé

Aza na moto

Aza na moto

Aza na moto

Tshalé

Aza na moto

Tala suka na likama

Libota mobimba

Pema

Ata bosambeli nkolo

Se ekotikala se

Likolo likolo

Mwasi ya yaya

Azolela mobali na ye

Na leki ya mobali na ye

Alobi akoboma ye

Tshalé

Nzazi moto

Akoboma ye

Aza na moto

Aza na moto

Tshalé

Aza na moto

Aza na moto

Aza na moto

Tshalé

Aza na moto

Tshalé

Tshalé

Tshalé

Tshalé


Olobi nini?