Ebonga ya Mabiki na internet elati elamba ya sika

Tous les articles

Ebonga ya Mabiki na internet elati elamba ya sika

Image1 pont vers l'afrique

Ewumeli mwa bamvula, ebonga na biso na internet ekomaki mwa konuna.

Lelo oyo, tokomi na posa pe bosenga ya kobongola elongi na yango po na kokoka kokoba kopesa bino basango ya Beljiki, basango ya makomami ya Afrika pe basango ya kelasi na RD Congo na ndenge ya sika.

Tokolikya ete bokosepela.


Olobi nini?