Basalela Babwaka - lisolo (roman)

Tous les articles

Basalela Babwaka - lisolo (roman)

Fb img 1590656945870

-Sambole !

les vrais-e congolais en savent quelque chose répondrons...😊

Lisolo na biso ya mokolo ya lelo ezali na kati ya Buku kitoko ya Bienvenu Sene Mongaba #Basalela_Babuaka

Bolanda ndambu ya Lisolo oyo #Mwananamwana_bendana

Sikoyo na Congo, tozali na eleko ya : mwana na mwana azwa partie na ye, abendana. Elingi koloba nini ?

Tango moto nyonso azali koluka akoma mokonzi, to azali na mwa ndambo ya kimokonzi, posa na ye ya liboso ezali : awa ngai nakolia ndenge nini ?

Moto pe akotelemela likanisi yango, azali te. Ekomi nde mayele. Soki osali bongo te, ozali zoba !

Na kesi ya leta bambongo ezali kobima po na kobongisa benzela. Na libanda, banzela ezali kaka ya kokufa.

Ozwi mbongo ya bato nyonso, omemi yango epayi na yo. Yo, na mwasi na yo, na bana na yo, bolie yango.

Baleki, bayaya, bamama-kulutu, bango nyonso, libota mobimba, babelemi po osalisa bango.

Oyo ya kobela, opesi mbongo ya lopitalo, oyo ya mbongo ya kelasi opesi, oyo bazali na nzala opesi.

Mingala mike mike pe epayi, basi oyo ya pembeni, bango basengaka na ndenge ya muke te. Mwana moninga, mawa te.

Sima na yango, okoyoka moto nyonso koloba ; antuka mboka oyo ekobongaka te.

Ekobonga ndenge nini, soki bino nyonso na yo moto ozotanga makambo nakomi, biso nyonso, ekaniseli se moko : nazwa partie na ngai, nabendana".

Okobendana wapi ? Po, likonda oyo ebimi na buluyeke eliamaka na buluyeke🤣

A suivre ...

BUKU OYO EZALI YA KOTEKAMa NA EDITIONS Mabiki NA KISASA. SOKI OLINGI OSOMBA YANGO, COMMANDEZ KAKA. BISO TOKOMEMELAYO YANGO TII NA NDAKO NA YO.

LE LIVRE EST DISPONIBLE AUX ÉDITIONS MABIKI, MERCI DE COMMANDER ET NOUS VOUS LIVRONS A DOMICILE À TEMPS REEL.

MabikiDiffusion

+243899837673

Po na bandeko ya POTO. Pour ceux qui sont en Europe


Olobi nini?