Livre du jour - SEKELE YA KIKUKU

Tous les articles

Livre du jour - SEKELE YA KIKUKU

Img 20200121 wa0001

Sekele Ya Kikuku - secret de la cuisine. Claire Sene

La rubrique Livre du jour- Buku ya lelo rencontre l’auteur de cet ouvrage technique écrit lingala sous le titre : Sekele ya kikuku.

Voici notre entretien avec Mme Claire Sene autour de leur livre #SekeleYaKikuku.

-Mabiki : mbote ndeko Claire Sene, okoki kolobela biso, nani ozali ?

-Claire Sene : mbote, nazali molakisi ya bilenge-basi pe mokambi ya ONG CDFD.

-Claire Sene : likanisi ya kokoma babuku eyela ngai na ezaleli oyo nazalaki na yango wuta bomwana ya kokomaka makambu nyonso oyo eyelaka ngai na mutu. Eloko esala lisusu nakomaka ezali pe po nazalaki komona tata na ngai kokomaka batangu mingi.

Mabiki : - Olingi batangi bayekola nini na kati ya buku na yo, oyo obengi na kombo : « sekele ya kikuku »?

-Claire Sene : Nalingi batu bayekola sekele ya kikuku: koyeba lolenge nini kosala bilubu ya koteka, kopesa batu mayele ya bisala-sala. Tolobeli pe bopeto ya biloko ya kolia, lolenge ya kobatela bilubu na nzela ya mungwa pe n'a nzela ya móto to ya koyita to kokawusa. Tolobeli pe motuya ya boleisi oyo ezali na bilei oyo toliaka. Tolimboli pe bitonga nzoto to bavitamini. tobakisi pe ndenge ya kobatela bopeto ya bilei.

-Batu bakoki kosomba yango wapi pe na talo boni ?

-Claire Sene :buku oyo "sekele ya kikuku'' ezali na librairie Mabiki na talo ya 8500fc.

-Po na nini oponi kaka kobimisa buku na yo na Mabiki ?

-Claire Sene : Editions Mabiki na likanisi na yango ya kopanza minoko ya mboka, etutanaki na lolenge na biso ya komona makambu. Elingi koloba, lolenge oyo ezali kolakisa makambu nini tokoki kosala na minoko na biso.

Nakoki kobakisa pe, posa na biso ya kotangama na bana ya Kongo, nde tondimaki kobimisa buku oyo na ndaku ya makomi Éditions Mabiki.

Mabiki : -Liloba nini ya suka ozali na yango po na batu balandi yo ?

RETROUVEZ CE LIVRE À LA LIBRAIRIE MABIKI DANS LA COMMUNE SE MASINA, QUARTIER SANS FIL AU NUMÉRO 25 DU BOULEVARD LUMUMBA DANS L’ENCEINTE DE L’IMMEUBLE TYRANNUS AU PREMIER NIVEAU

MabikiDiffusion


Olobi nini?