Quartier Matonge na Kinshasa

Tous les articles

Quartier Matonge na Kinshasa

Place victoire 3

Mwa lisololi moke....

Mbote mpe ebandeli ya mposo elamu!! Lelo, tozalaki na ntaka ya kalamu, Epayi wapi, tomoni bisika ndenge na ndenge lokola esika oyo ekenda nsango MATONGE.

Esika nini tomoni, epayi wapi nkombo ya village MOLOKAI ewuta?

Village Molokai, ezali lisanga ya babalabala mitano oyo ewuta na ntaka ya Kasa-Vubu mpe ekatisa tii na ntaka ya Kalamu.

Kasi, babalabala yango ezali nini: MASINIMBA, OSHWÉ, LOKOLAMA KANDA-KANDA mpe INZIA. Nde nkumu ezalaka bongo SHUNGU WEMBADIO Papa Wemba moí-ntoki monene ya afrika.

Tomoni mpe Esika ya baí-ntoki. Ezali esika bakotyaka nkombo ya moí‐ntoki soki akufi mpo atikala bongo na mitu ya batu seko na seko.

Esika ya bayi-ntoki ezali bongo na Zolongano ya Victoire, esika balabala Victoire ekutana na bala-bala Kasa-Vubu.

Soki liloba moko epesi yo mwa buluyeke kota na www.monoko.org

Tozali kotambola, soki tomoni lisolo to nsango oyo ETALI biso, tokozanga te kotya yango na MONOKO. matondo.

www.monoko.org


Olobi nini?