Ngiri Ngiri - Kasa Vubu

Tous les articles

Ngiri Ngiri - Kasa Vubu

Kasa vubu 4b

Mbote na biso!

Kaka na kati ya koluka koyeba makambo esalama na oyo ezali kosalama.

Mokolo ya lelo, totambolaki bongo na ntaka ya Kasa -Vubu, epayi wapi tomoni makambo mpe bisika ebele.

Lokola esika oyo babengi Kimpwanza. Yango ezali esika oyo batya ekeko ya mokonzi ya liboso ya Ekolo Congo. Ezali bongo Tata-Mokonzi JOSEPH KASA-VUBU. Lisosoli wana tokomona yango mikolo mizali koya.

Kasi, tomoni mpe ete esika Kimpwanza, yango ezwami na balabala oyo ekenda nsango na nkombo Victoire.

Kaka na ntaka ya Kasa-Vubu, na mwa mosika tomoni mpe balabala oyo babengi KASA-VUBU.

Na balabala eye, tomoni wenze moko na nkombo BWAKA NZOTO (marché aux puces). Kuna epayi wapi batekaka biloko oyo esi basalela to ya kala.

Tosukaki wana te, tokendaki mpe na balabala FORCE PUBLIQUE, epayi wapi ekolo Congo, epesa lokumu na basokoto (soda), to, Mampinga ya Ekolo Congo, oyo babunda etumba ya mokili mobimba (guerre mondiale).

Mbote na biso banso!!

Lelo, lokola momesano, totambolaki bongo na kati ya bantaka mibale ya mboka mokonzi engumba Kinshasa. Ezali bongo NGIRI NGIRI pe KASA VUBU.

Na Ngiri Ngiri, tomonaki bongo ndako ya ntaka ya Ngiri Ngiri (maison communale). Tomonaki mpe lolenge nini bana bazali kokende kelasi, basusu mpe bazali kozonga ndako.

Na mwa mosika, tomonaki mpe wenze oyo ekenda nsango. Wenze oyo babengi WENZE YA BAYAKA. Kuna nde batekaka biloko ndenge na ndenge lokola: basinga oyo esalisaka mpo na lotiliki mpe biloko misusu....

Na ngambo mosusu mpe, na ntaka ya KASA VUBU, tomoni ndako ya nzambe ya mosakoli SIMON KIMBANGU KIANGANI, oyo ezwami na balabala FORCE PUBLIQUE pe SAÏO.

Na ngambo mosusu, Bamama ndenge bazali koteka masango batumba, mangolo mpe biloko ndenge na ndenge.

Nde yango, tolingaki tokabola na bino bandeko.

Matondo!


Olobi nini?