Kinshasa, kolala kolamuka

Tous les articles

Kinshasa, kolala kolamuka

Quartier kimbangu

Mbote na biso banso !!

Lelo, tosali bilili na mbala moko te(direct) kasi, totambolaki mwa bisika ebele na kati ya mboka mokonzi engumba Kinshasa.

Tozwaki mwa bilili ebele: Koleka na ntaka ya Limete epayi wapi, tomonaki Gbagba oyo esalaka ete bato bakatisa balabala ya mituka, to mpe, Boulevard Lumumba na likolo.

Na ntaka ya Kalamu tolekaki mpe na bisika oyo babengi quartier KIMBANGU. Tokomaki mpe na wenze oyo ekende sango, na nkombo ya MARIANO.

Na wenze ya MARIANO, epay wapi, tomonaki mimbongo ndenge na ndenge.

Tosukaki wana te, tolekaki mpe kaka na wenze ya MARIANO esika wapi botekaka bantaba oyo elyamaka na banganda ebele na Kinshasa.

Mbote na biso lisusu!!

Kaka ndenge tomonaki na bilili, lelo, tozalaki bongo na ntaka ya Lemba. Mingi mingi, na ngambo ya Super Lemba, epayi wapi tomoni biloko mpe makambo ndenge na ndenge.

Tokomona na bilili oyo tozali kobakisa, esika oyo babengi Super Lemba mpe na ekala oyo ekenda nsango na kombo ya Nganda Tchetche.

Na sima tolekaki na libanda ya masano ya Fikin.

Mbote na biso lisusu!

Kaka ndenge tomoni na bilili, totambolaki bongo na ntaka ya BUMBU, epayi wapi tomoni makambo mpe biloko ebele.

Tomoni neti: wenze oyo ekenda nsango na ntaka ya BUMBU na nkombo ya WENZE YA MUSELU oyo ezwami bongo na balabala monene ya GAMBELA.

Tomoni mpe na mwa mosika, na balabala SHABA, ndako ya ntaka ya BUMBU.

Kasi na mwa mosika lisusu, na balabala ASSOSSA, tomoni bongo ndako ya nzambe oyo mpe ekenda nsango mpo ezalaka na lolenge ya LIYEBO. Nkombo na yango ya solo, ezalaka PAROISSE SAINT ANTOINE DE PADOU. Babengaka yango Liyebo po motondo na yango ezalaka lokola Liyebo.

Kaka na Bumbu, tokutanaki lisusu ndeko moko na nkombo ya BWANGA. Nkombo na ye ya bontoki ezali bongo Calcio. Ye azali moyemi mpe asilisa na ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS. Asuka kaka na ye moko te kasi, alakisaka bana mpe bilenge lolenge nini ya koyema.

Nde yango wana, Monoko elingaki ekabola na biso banso balandi ya Monoko.

Kaka ndenge tolobaka, soki mwa liloba moko epesi yo mwa mbutu-mbutu, to mpe ozwi mwa nkwokoso, kota na www.monoko.org

Kuna nde okozwa mayeboli, to ndimbola, yo pe mabongoli.

Totondi bino botondi mpe ebandeli ya mposo elamu...

www.monoko.org


Commentaires