BOPEMI YA BANA

Tous les articles

BOPEMI YA BANA

Bopemi ya bana

Mbote na biso!!

lelo, tomoni ete na sima ya basanza misato na ndambo, bana ebele ya kelasi bazwi mwa Bopemi to mpe (lói) moke po na feti ya suka ya mvula (mvula) mpe ya feti ya mbula ya sika.

Na yango, tomoni ete biteyelo ebele ebongisaki mwa bafeti yambo ete bana bakende kopema.

kaka, ndenge tolobaka, soki mwa liloba moko epesi yo nkokoso, www.monoko.org ezali wana mpo na yo

Totondi bino botondi.

www.monoko.org


Olobi nini?