Aisa na Zoe : Papa Wemba 1977

Tous les articles

Aisa na Zoe : Papa Wemba 1977

Aissa na zoe

Aïsa ná Zoé Papa Wemba 1977

Mokili óyo mawa té Baníngá bóyóka

Lisapo onge, boyámbáni lisapo baníngá

Bazaláká sé bána Aïsa ná Zoé

Balingánáká na bolingo ya folie

Bolingo na bangó ekómáká impossible

Baparent ya Zoé Bapusákí makambo

Zoé azwákí mokúmbá Aïsa na mobembo

Babálísákí yé Na mobáli ya mosolo

Aïsa ásála níni Nyónso sé lisumá ya Adamu na Eva Balíáká ndé mbuma

Bébé na mabóko Aïsa na motéma Butú na mói Zoé akómá sé kolelalela

Aïsa ee, Aïsa oo Aïsa nza wísa Aïsa aa, Aïsa ee Aïsa nza wísa

Aïsa ee, Aïsa oo (6x) Yáká, yáká Aïsa Ngáí mwásí na yó Áwa ngáí nazalí Esengo té Sé kolelalelaka yó Chéri na ngáí Nandimá nyekese

Nalingí óyéba Aïsa Nazalí sé wa yó Mosíká na mísó Pene na motéma

Mamá ná bébé na yé Bakábí chérie na yé Na moto mosúsu Mawa, mawa...

https://www.youtube.com/watch?v=37zI-fJRCD8


Olobi nini?