Bolingo eza na Bozoba

Tous les articles

Bolingo eza na Bozoba

Bolingo cover a

Bolingo eza na Bozoba

Sarah azali elenge mwasi oyo Zapo alinga neti akufa. Po na bolingo wana, Zapo akosala nyonso po aya Kinshasa, mboka ya makambo kili-kili. Bolingo, ata soki bolingani makasi, ezalaka makaramba! Sarah na Zapo bakoyekola yango na pasi pe milelo. Tango mosusu bolingo yango moko ekokaka te. Ekosukela bango ndenge nini ?

Christian Gombo azali mokomi ya mboka Congo-Kinshasa. Akomaka pe atangaka mingi uta bomwana na ye. Christian Gombo atanga Nkita ya bamboka ya kati (Economie-Rurale) na Boboongo UPC na Kinshasa. Asalaka misala ya bilanga, mingi-mingi amipesa penza na mosala ya kosala makala.

Babuku misusu akoma na lokota ya français ezali : Les on-dit qui traduisent nos vies, Recueil de poèmes, Edilivre, 2016. Des gens pour rien, Nouvelles, Bookelis , 2017. Les fables de Christian Gombo Liyemi ya :Crebix Mozalisi, Nzoi , 2017.


Olobi nini?