Roman bakoma na Lingala, babongoli na Anglais! ...

Tous les articles

Roman bakoma na Lingala, babongoli na Anglais! Mbala ya liboso

Banni%c3%a8re fix it

Ebamba to Kinshasa Makambo ezali lisolo oyo Richard Ali A Mutu, mwana ya commune ya Kasa-Vubu akomaki. lisolo yango ebimaki liboso na lingala epayi na biso na Mabiki.

Lisolo na mokuse

Sima na yango, momekano ya bakomi ya Afrika mobimba esalamaki. Pe Ebamba ezali moko ya masolo oyo baponaki. Momekano yango esangisaki bakomi ya Afrika mobimba baoyo bazali na bamvula na se ya 40 (moins de 40 ans). Masolo yango nyonso ebimaki na buku na kombo Afrika 39.

Mobimisi babuku ya Ekolo USA na kombo ya David Shooke asepelaki na kotanga eteni ya lisolo ya Ebamba na anglais. Asepelaki ete babongola buku mobimba na anglais po na kopesa nzela na bato ya USA bakoka kotanga yango.

Yango wana Bienvenu Sene pe Sara Sene bazwaki mokumba ya kobongola buku oyo mobimba kolongwa na Lingala pe kotia yango na anglais. Buku yango epesami bongo kombo : Mr Fix-It. Po na kotondola (koprésenter) yango, ezalaki bongo mokomi monene akende sango ya Ekolo Kenya, molakisi Ngungi Wa Thiongo nde akendeki na mboka Los Angeles po na milulu yango. Mawa ezalaki kaka po Ambassade ya USa na Kinshasa baboyaki kopesa Richard Ali visa po na kokende kolobela buku na ye.

Likambo yango epesaki balinga-buku ya USA soni makasi pe mokanda monene ya kopanza sango Los Angeles Times elobelaki likambo yango. Kasi elobelaki pe bonzenga ya lisolo pe ya ekomeli ya Richard Ali pe libongoli ya Bienvenu Sene Mongaba pe Sara.

Molakisi Paul Worley ya Boboongo (Université) ya California pe akomaki lokasa po na komonisa boni-boni Ebamba, ememi mayi ya sika na makomi ya mokili.

Mobembo ya buku oyo ezali pe kokangisa minoko ya baoyo balobaka ete soki okomi na Lingala, okosuka kaka na Kongo. Ebamba, Kinshasa Makambo", lisolo ya bolingo ya Ebamba pe Eyenga, oyo ezali koleka na Commune ya Kasa-vubu, etamboli lelo mokili mobimba, bazali kotanga yango na USA, na Eropa, Na Afrika.

Longonya na Richard Ali pe bakomi ya RDC oyo bakomaka na Lingala, ndakisa bienvenu Sene Mongaba, Stéphanie Boale, Espérance Bulayumi, Yoka Mampunga, Kojele Makani, Augustin Lemba, pe bilenge ebele oyo bazali koya, bokoba na kokomelaka biso masolo misusu na Lingala. Mokili ekoya koluka yango na Kongo.


Olobi nini?