Kofanda na Belgique: Mabongisi ya Leta

Tous les articles

Kofanda na Belgique: Mabongisi ya Leta

Dsc06313

Na oyo etali mibeko, mitindo pe mabongisi ya Leta po na Kofanda na Beljiki, okoki kozwa yango na ebonga internet ya Etalelo bapaya (Office des Étrangers).

Ezali bongo : www.dofi.ibz.be

Mibeko yango ebongwamaka mingi. Ndakisa, mibeko ya 2012, liboso ya kosalela yango, malamu kozonga kotala na ebonga internet oyo po na koyeba soki lelo na 2016, ebongwani te.

Nani mibeko ya Beljiki ezali kobenga mopaya?

Na mobeko ya Beljiki, mopaya ezali moto oyo azangi makoki ya kolakisa ete, azali Moyi-Beljiki (nationalité belge).

Mibekl ya Beljiki ekaboli bapaya na maboke mibale :

Uta 1974, guvernema ya Beljiki akata bofandi libela ya bapaya. Kofanda na Beljiki ekoma nde likabo (privilège), ezali makoki (droit) te. Mokolo sima ya mokolo, mibeko ezali kokoba koya makasi po na kondingisa bapaya baya kofanda na Beljiki.

Bosengi ndingisa ya kofanda na Beljiki

Mopaya oyo alingi kosenga ndingisa akosala yango, na libanda ya Beljiki, na mboka esika azwami.

Akosenga visa yango na ndako ya misala ya bontoma ya Beljiki (poste diplomatique) na mboka yango to na mboka oyo esengeli. Kolongola kaka soki mosengi azali na makoki engebene na mayokani oyo Beljiki atia mokoloto (batraité internationaux oyo Belgique asigna).

Makambo oyo tozwi yango na : www.droitsquotidiens.be


Olobi nini?